Keraamilised breketid

Valged breketid on tavaliselt valmistatud keraamikast ja ühendav kaaretraat on kaetud valge materjaliga, mistõttu on  breketid vähem silmatorkavamad. 


Keraamiliste breketite biomehhaanilised omadused on suhteliselt sarnased metallbreketitele. Peamiseks erinevuseks on keraamika tugevus, mis võib põhjustada vastashammaste kulumist. Seetõttu soovitatakse keraamilisi breketeid rohkem ülemistele hammastele. Ülakaare orienteeruvaks maksumuseks on 750 eurot. Alumistele hammastele keraamilisi breketeid ei soovitata, kuna keraamika kulutab ülemiste hammaste servi. Hambuse raviks kleebitakse alumistele hammastele metallbreketid, mille maksumuseks on 550 eurot.  Sageli on vajalik paigutada hammastele ajutised täidised e. kõrgendused, et vältida alumiste breketite lahti hammustamist. Breketeid korrigeeritakse 4-8 nädalaste intervallidega ning igakuise aktiveerimise hinnaks on 100 eurot. Peale breketite eemaldamist paigaldatakse hammaste taha reteiner ja valmistatakse retentsiooni aparaat. Ülemiste breketite eemaldamine ja retentsiooni kape Essix valmistamine maksab 100 eurot. Hammaste sisemistele pindadele kleebitakse peenike traat reteiner, mille maksumuseks on samuti 100 eurot. Alumiste breketite eemaldamine ja reteineri paigaldamise hind on 100 eurot. Retentsiooni kapet tuleb kanda ainult öösiti, kuid reteiner on sageli eluks ajaks.


Facebook

Telefon: +372 5049423|  Faehlmani 5| Tallinn 10125